Jsem lektorka jazyků duší i tělem říká Ladislava Kovářová, zakladatelka Jazykového studia Ich spreche

1

Zakladatelka Jazykového studia Ich spreche, které je zaměřené výhradně na výuku německého jazyka.

V tomto rozhovoru se můžete dozvědět:

  • Jak se začít efektivně učit němčinu.
  • Jestli vám Ich Spreche pomůže s němčinou při expanzi do Evropy.
  • Jak probíhá výuka němčiny v Ich Spreche.
  • Jaké byly začátky podnikání Ladislavy.  
  • A další zajímavosti z tohoto jazykového studia.

Jak byste se nám představila?

Jsem matka dvou dcer, lektorka cizích jazyků tělem i duší, mentorka a zakladatelka Jazykového studia Ich spreche, které je zaměřené výhradně na výuku německého jazyka.

292130369-896238541296449-5317164433347757050-n-2

Jazyky jsou moje vášeň. Jejich kouzlu jsem propadla již jako dítě. Maminka má kořeny v Maďarsku, takže se u nás tato řeč často objevovala a já jsem ji ráda napodobovala. Taťka je nadšený knihomol a v jeho napěchované knihovně jsem milovala různé cizojazyčné slovníky a nespočet jazykových učebnic pro samouky i méně obvyklých jazyků, kterými jsem si ráda listovala.

Vystudovala jsem obor němčina a angličtina na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a na německé univerzitě v Regensburgu. Jazykové znalosti jsem si dále prohlubovala u Goethe-Institutu v Mnichově a na univerzitě v Cambridgi, kde jsem po studiích následně několik let žila a pracovala. Tímto ale můj repertoár jazyků ještě nebyl naplněn.

„Jako mé poslání vnímám nadchnout žáky všech věkových skupin pro cizí jazyk, zažehnout v nich jiskru, udržet motivaci a udělat si z výuky zábavu.“

Ladislava Kovářová, zakladatelka Jazykového studia Ich Spreche

Někdo ve svém volném čase po večerech rybaří či skládá básně, já si raději otevřu jazykovou učebnici. Jsem celoživotní sběratelkou jazykových certifikátů. Ať už se jednalo o němčinu, angličtinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu, měla jsem vždy pocit, že se mi najednou rozšířily nové obzory. V současné době studuji řečtinu. Můj další jazyk bude bezpochyby maďarština.

Ve své práci se věnuji mimo jiné etymologii a metodologii výuky cizích jazyků u Goethe-Institutu. Jelikož mám ráda sport, cestování, hudbu a tanec, velmi často tyto vášně promítám i do výuk.

Jako mé poslání vnímám nadchnout žáky všech věkových skupin pro cizí jazyk, zažehnout v nich jiskru, udržet motivaci a udělat si z výuky zábavu. Dobíjím baterky, když vidím, jak žáci mají radost z vlastních úspěchů a odbourávají si blok ze spontánní konverzace. Nabádám je, aby se nebáli dělat chyby, neboť pouze tak dosáhnou svého cíle. Mé motto pro výuku tudíž zní „Aus Fehlern lernt man“.

Jak u vás probíhá výuka?

Výuka probíhá jak prezenčně, tak online. Spolu s týmem lektorů vyučujeme všechny věkové skupiny. Od těch nejmenších předškoláků až po dospělé. Na hodinách pravidelně hostují rodilí mluvčí z našeho týmu lektorů. Poskytujeme individuální, skupinovou a online výuku, dále pak přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky. 

289019888-1067594094130730-7514207171704528664-n

Dnešní doba po technické stránce skýtá mnoho výukových možností. Žáci jsou tak například schopni se během nemoci do hodiny nahlásit přes videokonferenci. To znamená, že část jich sedí v učebně a část je připojena přes Zoom a externí videokameru. Díky interaktivní tabuli mají pocit, že jsou s námi přímo v učebně a tím pádem nepřijdou o probíranou látku. V poslední době „zdravotní nestability v naší společnosti“ je tato kombinovaná výuka stále častější. Musím ovšem přiznat, že tento druh výuky je opravdu velmi náročný na přípravu a také její samotný průběh vyžaduje vysoké nasazení i po technické stránce. Pro sebe těmto hodinám říkám „vysílání z vesmíru“.

Metodik výuk je nespočet. Za roky praxe již máme svůj osvědčený koncept, který funguje. Jako základní vodítko pro výuku používáme vždy učebnice. V dnešní době jsou již veškeré studijní materiály dostupné též v digitální podobě, tudíž během výuky samotné žáci udržují oční kontakt s lektorem nebo navzájem mezi sebou a nemusí se neustále dívat směrem dolů do svých učebnic. Papírové učebnice mají především pro účely aktivit na doma. Vše je promítané na interaktivní tabuli, kterou ve výukách hlavně žáci intenzivně používají.

Pro děti máme výukové programy ušité na míru jejich věkové kategorii. Programy jsou strukturované, s předem danou osnovou a jasnou návazností na další úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Malý počet dětí ve skupině umožňuje nadstandardní individuální přístup. Hlavní roli hraje oblíbený maňásek zajíček. Využíváme zde cestu multisensorického vyučování, které je u dětí aplikovatelné od nejútlejšího věku. Tato metoda napodobuje přirozený proces učení se mateřskému jazyku, a to převážně pomocí komunikace a poslechu. Zapojení vícesmyslových aktivit pomáhá ke správné stimulaci mozku a tím se podporuje vstřebávání nových informací. Často se tedy učíme opravdu prakticky. Ochutnáváme jídlo, učíme se reáliím země, tzn., že ctíme i jejich svátky a zvyky a například na Velikonoce děti venku hledají, co jim tam nechal „Osterhase“, na Mikuláše si zase před učebnu staví „Stiefel“. Každá hodina obsahuje přesně tolik látky, kolik jsou děti schopné pojmout. Důležitý je i pocit úspěšnosti při učení se novým věcem. Zpočátku, u malých a předškolních dětí, se výuka zaměřuje hlavně na schopnost porozumět a reagovat na informace v cizím jazyce. Později se výuka soustředí na rozvoj mluvení a poslechu. U starších dětí, ve vyšších ročnících, se systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti – čtení, psaní, mluvení i poslech a osvojuje se gramatika i slovní zásoba. Vytvoření hravého prostředí, často výhradně bez mateřštiny, je klíčové pro snadné a přirozené osvojení si cizího jazyka.

308974288-951671952419774-7092710635262936918-n

Já osobně se při výuce snažím naladit na každého jednotlivého žáka. Potřebuji navmímat jeho osobnost, abych zvolila tu správnou metodiku výuky. Každému totiž vyhovuje něco jiného. I při výuce cizího jazyka je zapotřebí si nastavit vzájemná očekávání, stejně jako je tomu i v jiných životních oblastech a mít jasný cíl a motivaci, proč se daný jazyk učím. Při výuce dětí toto velmi často kladu na srdce rodičům. Někteří mají na své děti velmi vysoké nároky a ač je dítě ze začátku namotivováno, jazyk mu jde, neustálým tlakem ze strany rodičů na výkon a okamžitý výsledek se motivace žáka často snižuje a občas může vést i k ukončení studia samotného.

Každý se na hodině musí cítit komfortně. To je pro mě i celý náš tým podmínkou číslo jedna. Uvolněná atmosféra a pozitivní energie. Dobrý lektor by měl být také trochu psycholog a mít notnou dávku empatie. Musí vycítit okamžik, kdy je třeba trošku ubrat či naopak přidat na intenzitě výuky. Obrazně řečeno, měl by vidět do hlavy žáka a vnímat jeho pocity. S úsměvem na rtech často říkám, že kolik informací si žák odnese z jazykové výuky velmi často záleží na jeho uspokojení základních potřeb. Dobrý příměr je Maslowova pyramida. Teprve pokud máme uspokojeny základní (fyziologické) potřeby, obracíme se k uspokojení potřeb vyšších. Pociťovaný nedostatek nebo frustrace na nižší úrovni nám tedy zabrání postupovat výš. Převedeno do praxe to znamená, že pokud přijdou například děti velmi často do výuky hladové, dáme jim něco malého „na zobání“ a hned se zlepší nálada i výkon. Ze srandy jim často říkám, že již za ty roky fungujeme jako velkovýkrmna. Je pravdou, že slova jako: etwas zu essen und trinken, bitte si i děti osvojují velmi rychle. U dospělých zase občas navodí tu správnou atmosféru šálek kávy či zeleného čaje. To hlavně v případech, kdy po ránu převážně maminky přijedou s vyplazeným jazykem na vestě po tom, co rozvezly své ratolesti po školách a školkách.

„Profese jazykářů je též dost podobná herectví. Musíte se vžít do role a jak já s oblibou říkám, trochu hrát divadlo a občas i hodně improvizovat a být flexibilní.“

Ladislava Kovářová, zakladatelka Jazykového studia Ich Spreche

Profese jazykářů je též dost podobná herectví. Musíte se vžít do role a jak já s oblibou říkám, trochu hrát divadlo a občas i hodně improvizovat a být flexibilní. Když mají žáci mnohdy při výuce blok mluvit o sobě, povzbuzuji je, ať se vžijí do imaginární role. To jim pomáhá dobrat se ke spontánnímu vyjadřování a k uvolněné konverzaci. Zároveň s oblibou používám k výuce rýmy a učím tak žáky nová slovní spojení. Rýmování miluji i ve svém rodném jazyce a tím pádem ho přenáším i do jazyků cizích. Stejně tak, jako se jim snažím vysvětlit fungování němčiny jako celek. Z čeho se skládají slova, že Němci milují složeniny nebo kde se nachází podobnosti s jinými jazyky atd. To už se ale dostáváme spíše do oblasti mentoringu.

Učíte také podnikatele, kteří spolupracují s německy mluvícími zeměmi?

Ano. Tato oblast mě samotnou velice baví a naplňuje, neboť čerpám z bohatých osobních zkušeností v mezinárodní korporátní sféře.

Ve většině případů se s žáky zaměřujeme na odbornou terminologii v rámci jejich oboru. Ať už se jedná o mluvený projev či o projev písemný, u kterého se primárně soustředíme na obchodní korespondenci. Připravujeme se společně na přijímací pohovory v zahraničí, schůzky s obchodními partnery, konference nebo prezentace. Mám radost ze zpětné vazby a z úspěchů našich klientů.

Co byste doporučila začínajícím podnikatelům, kteří se chtějí naučit německy? Dáte nám nějaký tip pro začátečníky?

Každopádně bych každému doporučila nebát se začít či pokračovat s jazyky v jakémkoli věku. Nejdůležitějším faktorem k dosažení vytyčeného cíle je, dle mého názoru, dostatečná vnitřní motivace. Na té je třeba neustále pracovat a uvědomovat si jí.

Z pohledu výuky samotné bych doporučovala hlavně pravidelnost. Nemusíte strávit hodiny nad učebnicemi. Někdy stačí pouze pár efektivních minut denně. Snažte se jazykem co nejvíce obklopit a zapojit různé výukové kanály. Vynalézavosti se při učení se cizímu jazyku meze nekladou. Nastavte si mobil místo češtiny na cílový jazyk. To stejné můžete udělat s navigací. Dívejte se na filmy a převážně seriály, které již z podstaty věci s sebou nesou pravidelnost. Čtěte knihy, poslouchejte podcasty a místní rádia, a hlavně si vypisujte nová slovní spojení v kontextu. Jsem v tomto směru pro někoho možná zastaralá, ale psát si ruční poznámky a různé obraty, které vám připadají zajímavé, pomáhá nejvíce. Nad to vše, v dnešní době existuje spousty aplikací, díky kterým se dá jazyk celkem dobře obohatit.

Jako tip bych uvedla hlavně se nebát mluvit. Vždy povzbuzuji žáky, aby si uvědomili, že oni mají vždy navrch, když se vyjadřují v cizím jazyce. Oni jsou ti, kteří se snaží, druhá strana mluví jazykem mateřským. Nemít strach méně se soustředit na gramatiku a více se zaměřit na schopnost sdělovat své myšlenky v souvislostech v cílovém jazyce. Jednoduše, snažit se domluvit. A zase se dostáváme, k již zmíněnému – nebojte se dělat chyby, neboť jen ty vás dovedou k cíli.

281839183-1048370469386426-5514490892086942747-n

Jaké byly vaše začátky podnikání?

Aller Anfang ist schwer nebo česky též Každý začátek je těžký. Ač toto přísloví platí v tomto případě i pro mě, velmi ráda na své začátky vzpomínám. Mladší dceři byly v tomto období pouhé 2 roky a starší 5 let. Dnes už se tomu usmívám, ale jako nejtěžší jsem tehdy vnímala fakt, že mladší dcerka ještě nechodila do školky a občas na mě musela čekat v herně nedaleko učebny. Mým heslem, které dodnes zní dcerám v uších bylo „na učebnu můžete ťukat pouze v ohrožení života“. Jsem jednoznačně mateřský typ. Ano přesně ten, který rád peče chleby, vaří, tvoří s dětmi a uctívá tradice. Vždy jsem věděla, že až budu mít jednou děti, budu se jim hlavně během jejich útlého dětství plně věnovat, protože toto období se již nevrátí. Zároveň jsem ale měla již od dob studií na univerzitě vizi, že si během období mateřské dovolené založím vlastní Jazykové studio, zůstanu tím v oboru, který tak miluji, budu ho moci i nadále rozvíjet a skloubím tak příjemné s užitečným, tzn. mít vždy děti na prvním místě a na druhé straně stát na svých vlastních nohou. Chtěla jsem svou energii vložit do něčeho, co bude dávat hlubší smysl, co mě bude naplňovat, a ne pouze vydělávat peníze. Jsem typ člověka, který když si vytyčí cíl, jde si postupnými kroky za jeho splněním, až ho dosáhne. Zakousla jsem se tedy do práce a šla do toho. Jinými slovy mi mateřská dovolená otevřela možnost projít si obrovskou osobní i pracovní transformací. Ovšem bez podpory, které se mi dostalo a dostává od svých dcer, rodičů a nejbližších kamarádek bych tohoto cíle asi nedosáhla.

Pouhá vize ovšem nestačí. Předchozí pracovní zkušenosti mě kromě jiného naučily časové efektivitě, systematičnosti a „tahu na branku“. Zároveň jsem se od dob studií v oblasti výuky jazyků a metodiky neustále pohybovala a mohla tak na tuto praxi navázat. Ke skloubení péče o děti a zaměstnání jsou též absolutní nutností k fungování obojího skvělé koordinační schopnosti, neboť na práci má člověk opravdu minimum času. Bylo období, kdy jsem byla z práce po nocích opravdu velmi vyčerpaná. Postupným vypilováváním systému jsem ale s týmem lektorů docílila toho, že „nocovek“ výrazně ubylo. Mám vysoce vyvinutý smysl pro detail a vždy dám na svou vnitřní intuici, která mi řekne, zda je výsledek dobrý či nikoli. Velkou péči jsem proto věnovala vymýšlení loga, názvu podnikání a dalším aktivitám. Při všech těchto činnostech mi pomáhaly děti, které z následných úspěchů měly velkou radost.

Jak jste se dostala k Vyfakturuj.cz a co se vám na něm nejvíc líbí?

K Vyfakturuj.cz jsem se dostala z oné zmíněné skupiny Jazykových lektorů a mentorů. Už si bez vás naše fungování nedokážeme představit. Maximálně se nám odlehčila administrativní stránka věci. Jako největší benefit vnímáme možnost různých nastavení přehledů. Jednoduše řečeno jste nám do života vnesli řád a přidali nám pár týdnů či měsíců volného času, které bychom jinak trávili nad zdlouhavou administrativou a nepřehlednými excelovskými tabulkami. Nyní máme vše na jednom místě a tvoří se nám historie, kterou můžeme velmi jednoduše sdílet s naším účetním oddělením.

Odkazy, kde studio Ich Spreche najdete:

Img_20211004_133902a

Tento článek pro vás napsala Adéla Krčíková – Markeťačka se zaměřením na obsahový marketing a SEO. Také se zajímá o esoteriku. Má nezaměnitelný a výrazný smích, podle kterého ji poznáte kdekoliv.

Máte dotaz nebo se chcete podělit o nějakou zkušenost?
Napište nám, rádi váš příspěvek zveřejníme!

zpět na všechny články

Sdílejte