DPH

Ucetni-pocita-na-kalkulacce-dph

Jak vypočítat DPH?

Od 1. října 2019 lze daně počítat jedině „shora“ s přesností na dvě desetinná místa. Tím se upouští od starší praxe, kdy se „zdola“ násobil základ daně podílem 21 a 121, zaoblený na deseti tisíciny.

Celý článek ➜