Prodej do zahraničí od 1. 7. 2021 (OSS)

Worried businesswoman looking at folders stack

Dnes se budeme bavit o novele DPH, která se týká celého sektoru e-commerce. Přestože ji dosud nemáme vydanou v českém zákoně o DPH, neznamená to, že pro nás neplatí.

Koho se novela týká

Vysvětlíme si to na příkladu: máme p. Nováka, který vlastní e-shop (je plátcem DPH), na němž prodává různé druhy těstovin z celého světa, a k tomu online kurzy, v jejichž rámci vás učí zmíněné těstoviny připravovat.

Pan Novák tedy splňuje následující podmínku: Tato novela se týká primárně e-shopů, které uskutečňují prodej zboží na dálku (zboží odesílané z ČR do jiných členský států Evropské unie) nebo prodej elektronicky poskytovaných služeb občanům těchto zemí.

Občané jsou onen hlavní trh p. Nováka, takže se ho novela bude týkat. Důležité pro nás je, že jsou neplátci DPH. Sem tam prodá něco firmám v zahraničí (plátcům DPH, které můžeme ověřit v systému VIES), ale tam pokračuje jako doteď (prodává bez DPH).

Prodej do států EU

Do 30. 6. 2021 p. Novák řešil, aby nepřesáhl limity pro jednotlivé členské státy (35 tis. a 100 tis. eur). Věděl, že kdyby je přesáhl, vznikne mu povinnost k registraci k DPH v jiném členském státě a následný odvod a reportování v jiném členském státě (JČS). V této době uvážil, že by pro něj bylo moc náročné řešit tento postup v jiné zemi.

Změna nastala od 1. 7. 2021, kdy vstoupila v platnost novela na evropské úrovni, která říká, že se při přesáhnutí limitu 10 tis. eur u prodeje zboží na dálku a elektronických služeb do jiných států Evropské unie stáváme plátci těchto států.

Situaci můžeme řešit buď registrací k DPH v daném státě, kam od přesáhnutí limitu zboží zasíláme (k zahraničnímu finančnímu úřadu), nebo se můžeme registrovat k One-stop-shopu u nás v České republice (finanční úřad Brno I).

Na e-shopu p. Nováka jsou prodeje zboží od začátku roku ve výši 3 tis. eur do Španělska a 6 tis. do Polska. K tomu p. Novák prodal celkově online kurzy do zahraničí v hodnotě 2 500 eur = přesáhl tím v součtu limit 10 tis. eur = vzniká tedy povinnost odvádět zahraniční DPH.

P. Novák není žádný začátečník a uvědomuje si, že řešit něco doma a v češtině je pohodlnější než v zahraničí. Navíc si spočítal na stránkách Evropské komise, že pro jeho zboží a kurzy je výhodnější sazba v zahraničí než u nás (například Slovensko má sazbu DPH 10 % a 20 %, takže si pan Novák hbitě spočítal, že ponechá stejnou cenu, za kterou stejně Slováci nakupují, a bude odvádět o procento menší DPH). Takže již nadále nebudou zboží a kurzy, které odesílá do zahraničí, podléhat českému DPH, ale již zahraničním sazbám.

Registrace do systému OSS

Pan Novák má dvě možnosti: zaprvé se do systému OSS registrovat dobrovolně. Novela platí od 1. 7. 2021 a je možné ji použít na zboží prodávané do JČS od 1. 7. 2021, ale registrace musí proběhnout nejpozději do 10. 8. 2021. Prakticky to znamená registrovat se na stránkách Finanční správy – režim OSS – unijní režim.

Druhou možností je registrace v jednotlivých členský státech.

Shrňme si, co to tedy v důsledku pro nás znamená:

  1. budeme registrováni v jiných členský státech k DPH;
  2. budeme odvádět daň v EURECH čtvrtletně skrz český finanční úřad do států, v nichž máme tržby dle jejich sazeb daně;
  3. při vyplňování náležitostí dokladů se můžeme řídit českým zákonem o DPH (§ 29–30a);
  4. uchovávání dokladů je po dobu 10 let.

DPH v praxi

A jak by to vypadalo, kdyby pan Novák nebyl plátce DPH ani v České republice? Předpokládejme, že má p. Novák následující tržby:

  • Česká republika – 300 000 Kč;
  • Španělsko – 3 000 eur = 75 000 Kč;
  • Polsko – 6 000 eur = 150 000 Kč;
  • online kurzy – 2500 eur = 62 500 Kč.

Při této skladbě tržeb v celkové výši 587 500 Kč se p. Novák nestane plátcem v České republice, ale z důvodu novely se p. Novák (přestože neplátce pro Českou republiku) stane plátcem pro jiné členské státy. Tudíž bude pořád v České republice vystupovat jako neplátce, přičemž nebude ani z prodeje v České republice odvádět daň, ale pro zahraničí už bude vystupovat jako plátce. Postup bude stejný jako v první variantě.

Je tady jediná komplikace, že do režimu OSS se můžou přihlašovat buď osoby identifikované podle zákona o DPH, nebo plátci DPH (dobrovolná registrace k DPH nebo překročení limitu). Pokud se p. Novák rozhodne pro identifikovanou osobu – je beze změn. Pokud se rozhodne registrovat k DPH, bude muset zdaňovat DPH prodeje, který má v České republice.

Novela DPH byla 23. 7. 2021 vrácena ze senátu zpět do poslanecké sněmovny s návrhy změn. Finanční správa si ovšem uvědomuje dopady evropské směrnice na poplatníky, a proto zpřístupnila a uvedla v život One-stop-shop i bez úpravy v českém zákoně. Vidím v této novele velké zjednodušení, co se týče odvodu DPH v jiných členských státech, ale bohužel bude dopadat i na menší e-shopy, které posílají zboží do zahraničí a nejsou ani plátci DPH.

Na této stránce můžete být i vy a váš produkt. Máte zájem o rozhovor? Napište nám na info@redbit.cz a my se ozveme zpátky.

Přečtěte si naše další články a rozhovory:

Pavlina-zukovska

Tento článek pro vás napsala Ing. Pavlína Žukovská. Pavlína je nadšenec do daní a účetnictví. Věnuje se školení start-upů, aby účetnictví nebyla jen obtíž, ale i nástroj pro čtení dat z firmy. Další zájmy jsou celkem omezené, protože daně jsou jistá diagnóza.

Sdílejte